Tjänster

I takt med att företaget växer kommer fokus riktas mot egna entreprenader direkt mot slutkund.

Det kommer att ske genom: Anbudsgivning direkt mot slutkund.

Samarbetsprojekt med andra aktörer på marknaden.

Kraftmontage 0,4-400kV

Installation

Montage ledare

Projektledning

Järnväg

Industri

Ring oss:  073-803 85 57    Email oss:  marcus.grohn@eltekab.se